Bram Vazel nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Vanmiddag kreeg ons lid van verdienste Bram Vazel een Koninklijke onderscheiding overhandigd door Sipke Swiertstra,  burgemeester van Veendam. Nou ja, overhandigd, dat mocht Jopie Vazel doen vanwege de coronamaatregelen. Het was de bedoeling dat Bram Vazel vanavond op onze ALV zou worden verrast met de komst van de burgemeester en de familie van Bram. Maar omdat de kantine niet open mag, kwam de burgervader om 17.00 uur bij Bram aan de deur in de Oostlaan om hem te verrassen. Onder toeziend oog van familie, COVS- leden,  KNVB- functionarissen en de media werden Bram en Jopie verzocht naar buiten te komen. Daar hield de burgemeester zijn toespraak waarin hij de omvangrijke verdiensten van Bram noemde, vooral op het gebied van de arbitrage. En toen kwam de burgemeester met de heuglijke mededeling dat Bram Vazel was benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Uiteraard ontbraken de bloemen niet en de gemeente had ook gezorgd voor koffie met gebak. Allemaal prima geregeld. Bram kreeg ook bloemen overhandigd door erevoorzitter Willem Molema namens Oldambt & Veenkoloniën en Adriaan Inia namens de KNVB.

Bram kreeg zijn Koninklijke onderscheiding voor zijn grote en langdurige verdiensten voor de COVS en de KNVB. Hij werkte zich op tot een verdienstelijk scheidsrechter in het amateurvoetbal. Hij sloot zich als zodanig aan bij de landelijke COVS en werd lid van de toenmalige COVS- groep Veendam en Omstreken, sinds 2016 Oldambt en Veenkoloniën geheten. Inmiddels is Bram Vazel al meer dan 40 jaar COVS- lid. Binnen de COVS- organisatie was hij in de zeventiger jaren zowel penningmeester van Veendam en Omstreken als van COVS Noord. Momenteel vervult hij allerlei taken voor Oldambt en Veenkoloniën. Hij beheert het lief en leed potje van de trainingsgroep; zorgt van daaruit voor attenties. Maar hij fungeert ook als reserve trainer voor de spelersgroep. Daarnaast is Bram een fervent spelregelkenner; hij werd onder meer clubkampioen. Nadat hij de fluit aan de wilgen had gehangen, ging Bram zich intensief bezig houden met de arbitrage en daar heeft hij normaal gesproken bijna een weektaak aan. Hele weekenden is hij op pad voor de KNVB maar vooral ook voor de scheidsrechters die hij onder zijn hoede heeft.

Als vereniging mogen wij natuurlijk supertrots zijn op deze Koninklijke waardering voor een van onze hardwerkende vrijwilligers. Een onderscheiding krijg je echter niet zomaar. Minstens drie personen moeten een gemotiveerd verhaal schrijven bij het verzoek om een onderscheiding en dat bijna een jaar van tevoren. Voor Bram Vazel hebben Willem Molema, Dirk Koning en Henk Potze zich ingezet om dit voor elkaar te krijgen.

Deel dit artikel