Goede opkomst ledenbijeenkomst.

Totaal 22 personen waren aanwezig om mee te maken dat voorzitter Roelf Koops  deze ledenbijeenkomst opende.Door drukke werkzaamheden van Martin Grupstra zal Aaldrik Draadjer het beheer van de website overnemen, hij roept iedereen op om stukken aan te leveren voor deze site. Ook zullen de inloggegevens binnenkort niet meer nodig zijn en kan iedereen alle bestanden bekijken.

Momenteel hebben we 98 leden en 58 donateur verenigingen.

Uitleg werd er gegeven welke koers wij willen gaan volgen in het kader van de privacy wet, binnenkort zullen alle leden daarover een brief ontvangen met de nodige informatie.

Tevens proberen wij een zaalvoetbal team in stand te houden, we willen ons graag kwalificeren voor het NK dat zal worden gehouden op 19 januari 2019. Mocht U nog willen voetballen dan graag opgave aan Remco van der Wal, we kunnen nog wel een aantal spelers gebruiken.

Verder starten wij met het project van het begeleiden van onze eigen leden, onze actieve scheidsrechters kunnen worden begeleidt op alle niveaus. De leden hebben hier al bericht over ontvangen om zich eventueel op te geven om te worden begeleidt, hierop zijn al een aantal aanmeldingen op binnen gekomen.

De spelregelwijzigingen werden doorgenomen, zodat de aanwezige leden op de hoogte zijn van een aantal belangrijke wijzigingen.

Onze eigen spelregel competitie gaat weer van start op onze trainingsavonden. Onze leden zijn zeer tevreden over de gegeven trainingen van onze trainer Tonny Walters, ze zijn zeer te spreken over het verloop van de trainingen en deze trainingen worden prima bezocht, ieder lid is van harte welkom op dinsdag of donderdagavond.

Op 12 januari 2019 organiseren we wederom onze technische middag bij s.v. Tynaarlo, hiervoor zullen ook de leden van COVD HZO uitgenodigd worden om deel te nemen.

Op 12 november hebben we onze volgende ledenbijeenkomst met als thema verzorging etc door ons lid Chiel Jan Veen. Ook worden thema’s voorgesteld voor de volgende bijeenkomsten, meer ideeën blijven altijd welkom.

We hebben momenteel wat pech met een aantal zaken op en rond ons gebouw: afvoerpijp lekkage dak, renovatie nodig van het dames toilet. Afgesproken werd om een klus dag te organiseren om gezamenlijk dingen aan te pakken.

Er kwam een discussie opgang over het beleid van gele en rode kaarten bij oefenwedstrijden, dit naar een aanleiding van een oefenwedstrijd die werd gestaakt door de scheidsrechter. Men was er over eens dat er kaarten gegeven moeten worden als dat nodig is en dat men dit ook moet doorgeven dan aan de KNVB.

Ook werd er gevraagd wat de jaarvergadering van COVS NL voor nieuws bracht, dit is op dit moment nog niet echt bekend, nader bericht volgt hierover.

Verder werd er verteld dat de rapportage van de scheidsrechters compleet zal veranderen, mede door te weinig beschikbare rapporteurs.

Na vele zaken te hebben besproken sloot onze voorzitter deze interessante vergadering af.

Deel dit artikel