Huldiging Richard Venekamp

Na afloop van de training op dinsdag 21 juni werd ons lid Richard Venekamp uit Rolde in het zonnetje gezet.
Het bestuur had hem benoemd tot “Lid van het Jaar 2021”. De bijbehorende oorkonde en bloemen zouden hem op de jaarvergadering van 25 april worden uitgereikt. Althans, het bestuur had gehoopt dat hij op ALV aanwezig zou zijn. Maar dat was niet het geval en daarom werd besloten naar een andere gelegenheid uit te kijken. Aangezien Richard zich niet had opgegeven voor de afsluiting van het seizoen, vond de overhandiging dus plaats op deze goed bezochte trainingsavond.
In zijn toespraak vertelde voorzitter Roelf Koops dat Richard zich in 2021 zeer positief heeft ontwikkeld als scheidsrechter, vooral in de zaal. Hij sprak de hoop uit dat deze waardering van ons bestuur een stimulans is voor Richard om op de ingeslagen weg door te gaan.

 

Deel dit artikel