Korte jaarvergadering met veel huldigingen.

Op maandag 8 april vond onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Voorzitter Roelf Koops opende de vergadering om 20.00 uur en om 21.30 was hij al bij de sluiting, inclusief een pauze. Kortom, een korte vergadering. Door de vele huldigingen duurde deze nog anderhalf uur. De opkomst was prima te noemen. Liefst 32 personen tekende de presentielijst. Bijna alle ereleden en leden van verdienste waren aanwezig. Ere- voorzitter Dick Oud had weer de moeite genomen om vanuit Enschede naar Wildervank te komen. Jacob Weijer, lid van verdienste, was er zelfs uit Voorschoten. Gelukkig was Adolf Schlimbach ook weer aanwezig. Het opperhoofd van de bouwploeg van ons clubhuis kampt alle lange tijd met fysiek ongemak.

In zijn opening maakte Roelf Koops bekend dat Henk Potze zijn bestuurlijke taken wil afbouwen. Daarnaast heeft het bestuur besloten om toch weer een presentatiegids uit te brengen maar het volgende jaarverslag wel digitaal te versturen. Derhalve moet de begroting 2019 aangepast worden. Na zijn opening kon Roelf in time de eerste 14 punten van de agenda afhameren. Henk Bots sprak namens de kascommissie lovende woorden aan het adres van de penningmeester. Hij nam na twee jaar afscheid uit deze commissie, die nu bestaat uit Gerlof Gils en Aaldrik Draadjer met Aaldrik Oolders als reserve. Jan Reints komt in het bestuur in de plaats van Remco van der Wal. Roelf Koops was periodiek aftredend maar herkiesbaar. Hij mag blijven.

Daarna was het beurt aan Bram Vazel om met de huldigingen te beginnen. Hij mocht namens de KNVB

één gouden speld en twee zilveren spelden uitreiken. De gouden speld was Eric ten Horn, die als veldvoetbalscheidsrechter ruim 20 jaar onafgebroken voor de KNVB heeft gefloten, waarvan vele jaren op het hoogste landelijke amateurniveau. Hij ontving voor deze 20 jaar een oorkonde en de daarbij behorende gouden scheidsrechterspeld. Henk Heidema is 10 jaar onafgebroken scheidsrechter voor de KNVB. Henk ontving voor deze verdiensten van de KNVB een oorkonde en daarbij behorende zilveren scheidsrechterspeld. Henk fluit voor de KNVB uitsluitend jeugdwedstrijden. Vele jaren is Henk ook actief geweest als assistent scheidsrechter bij de voetbalvereniging Muntendam. Roelf Koops is ook 10 jaar onafgebroken scheidsrechter voor de KNVB. Roelf ontving voor deze verdiensten van de KNVB een oorkonde en daarbij behorende zilveren scheidsrechterspeld. Hij acteert voornamelijk bij amateurwedstrijden van eerste elftallen op de zondag op derde klasse niveau. Ook namens de KNVB mocht Jan Fokkens uit Annen een zilveren speld uitreiken aan Roelof Leuning. Hij ontving ook een oorkonde en daarbij behorende zilveren scheidsrechterspeld. Roelof Leuning is erelid van de scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën en tevens voorzitter van de voetbalafdeling van sportvereniging Tynaarlo. Bram Vazel werd zelf ook gehuldigd door voorzitter Roelf Koops. Bram Vazel werd onlangs spelregelkampioen over het jaar 2018. Dat was hem nog nooit eerder gelukt. Behalve bloemen mocht hij de grote wisselbeker in ontvangst nemen, die vernoemd is naar Sam Poeteray.

Herman Borghuis werd tot zijn verrassing benoemd tot het lid van het jaar 2018. Borghuis is 69 jaar en is inmiddels al meer dan 50 jaar actief als scheidsrechter. Hij is dus al op jonge leeftijd met fluiten begonnen. Vrijwel elk weekend fluit hij nog zijn wedstrijden voor de KNVB en hij komt trouw elke donderdagavond trainen in Wildervank. Hij ontving bloemen en een oorkonde. Bloemen waren ook voor Henk Bots voor zijn werk voor de kascommissie en voor aftredend bestuurslid Jannes Mulder van onze zustergroep Groningen en Omstreken.

Jannes Mulder kwam vrijwel elk jaar op de jaarvergaderingen van Oost Groningen en Veendam e.o. Hij stelde deze geste bijzonder op prijs. Vandaag kwam hij daar nog even op terug via een mailbericht:

Beste Mensen, Ik heb het gisteravond al mondeling gedaan. Maar ik wil jullie ook even per mail, bedanken voor de prachtige bos bloemen die ik van jullie gekregen heb ook namens mij vrouw. Ik heb dat enorm op prijs gesteld.Het gaat jullie verder goed, en ik hoop dat jullie vereniging een mooie tijd tegemoet gaat, Groetjes Jannes Mulder”.

Zijn voorzitter Robert van Dorst, als enige genodigde aan het woord, stelde deze geste ook zeer op prijs.

Met terugwerkende kracht kreeg Jelis van der Laan alsnog zijn oorkonde voor het 25- jarig COVS- lidmaatschap overhandigd door de toenmalige voorzitter Aaldrik Draadjer. De laatste drie boeketten waren voor Gea Draadjer, Jannie Potze en Klaas Krol, de vaste barmedewerkers.

Deel dit artikel