Nieuwsbrief oktober 2020

Ik wens u allen veel leesplezier toe terwijl u de eerste nieuwsbrief van de COVS Oldambt en Veenkoloniën leest. In deze nieuwsbrief brengen wij onze (trainings)leden op de hoogte van sportieve evenementen en bestuurlijke besluiten.
Tegelijkertijd is het onze bedoeling onze (trainings)leden uit te nodigen hun eigen nieuws aan het daglicht te brengen. Wij nodigen u daarom uit uw nieuws te sturen naar tc@covssov.nl Uiteindelijk wordt deze nieuwsbrief namelijk voor en door u mogelijk gemaakt.

Bestuursvergadering 7 oktober 2020
Op 7 oktober 2020 heeft het bestuur wederom vergaderd. Het bestuur heeft besloten dit jaar de presentatiegids van onze COVS zowel fysiek als digitaal te presenteren. Wij hopen hiermee aan de diversiteit aan wensen onder onze leden te voldoen.
Het bestuur heeft eveneens besloten de aanschaf van een geluidsbox te onderzoeken. Deze geluidsbox kunnen wij namelijk eventueel gebruiken voor de trainingen, georganiseerd door Tonny Walters. In de vergadering kwam bovendien naar voren dat onze COVS verdere gebruik mag maken van de door AXIWI aangeboden headset-communicatie.

Arbitrale Maand te v.v. Siddeburen
Tot onze spijt wordt Arbitrale Maand te Siddeburen volledig opgeschoven.. Het is overbodig te melden dat dit het gevolg is van de nieuwe coronamaatregelen na de vele coronabesmettingen.

Bijzondere aandacht voor zaalvoetbalscheidsrechters en assistent-scheidsrechters
Als COVS proberen wij alle scheidsrechters, ongeacht hun niveau, conditie of interesse, te begeleiden. Mede daarom proberen wij in het komende jaar eveneens bijzondere aandacht te besteden aan zaalvoetbalscheidsrechters en assistent-scheidsrechters.
Zo denken wij eraan conditietesten en themabijeenkomsten te organiseren. Uiteraard moedigen wij veldvoetbalscheidsrechters eveneens aan deze testen te lopen en themabijeenkomsten te volgen.

Trainingen
Ook in de maanden september en oktober trainden velen van onze leden wekelijks mee. Logischerwijze worden onze leden steeds fitter. Het mag daarom geen verrassing heten dat de trainingsgroep de FIFA-test op dinsdag 29 september succesvol heeft gelopen.
De COVS hoopt op termijn een looptraining te organiseren. Een van de trainers van de atletiekvereniging houdt de trainingsgroep op deze avond nauwlettend in de gaten. Wij hopen zodoende dat onze (assistent-)scheidsrechters zichzelf naar een hoger niveau tillen.
Ten slotte organiseren wij in januari een Technische Dag te Tynaarlo. In de ochtend wordt er getraind. In de middag wordt er geluisterd naar de spreker Johan Suurd. Uiteraard volgt verdere informatie. Voor nu is het afwachten of wij onze trainingen op termijn wederom mogen organiseren.

Oefenwedstrijden
Jan Rendering stelt onze scheidsrechters in de stille perioden van het voetbalseizoen aan. Wij vragen de leden die geen oefenwedstrijden willen fluiten in de stille perioden van het voetbalseizoen hier bestuurslid Martin Wever van op de hoogte te brengen vóór 10 november a.s. Dit doet u door een mail naar tc@covssov.nl te sturen. Bij voorbaat onze dank.

Deel dit artikel