Begeleiding

Opleiding en begeleiding

Onze COVS kent vele begeleiders en rapporteurs. Zij gaan vaak bij onze leden langs om hen van feedback te voorzien. Vaak bepalen de begeleider en de scheidsrechters langs informele weg waar en wanneer zij elkaar treffen. Onze COVS raadt daarom iedereen aan eens langs te komen om de meest nodige gesprekken met begeleiders en rapporteurs aan te knopen.

Wij als COVS beseffen ons dat er met de digitale faciliteiten van vandaag de dag steeds meer mogelijk wordt. Daarom bieden sommige begeleiders van onze COVS aan scheidsrechters aan om hun wedstrijden te filmen en de meest relevante beelden te bespreken. Ook zijn de meesten van onze begeleiders bereidwillig en kundig om onze scheidsrechters via headsetcommunicatie te coachen.

Voor het zaalvoetbal kent onze COVS ook meerdere rapporteurs en begeleiders. Naast hun officiële aanstellingen, zijn zij bereid en vaak in staat om jou als zaalvoetbalscheidsrechter te bezoeken en te coachen. Onze zaalvoetbalscheidsrechters nemen vaak op trainingsavonden het initiatief om een begeleider/rapporteur uit te nodigen. Specifiekere vragen voor digitale begeleiding of headsetcommunicatie kunnen ook op deze momenten aan de begeleiders en rapporteurs gesteld worden.

Kom dus gerust langs om gebruik te kunnen maken van deze moderne mogelijkheden!

Deel dit artikel