Richard Venekamp positief over gebruik headset tussen scheidsrechter en coach.

Tijdens mijn nu 10 jaar lange carrière als voetbalscheidsrechter heb ik meerdere malen begeleiding gehad van verschillende coaches. Dit heb ik altijd als zeer prettig en leerzaam ervaren. Het gesprek met de coach werd altijd in de rust en/of na de wedstrijd gedaan.

Een paar maanden geleden vroeg Aaldrik Draadjer mij of ik open stond voor een test met coaching via een headset. Dit als ware van test om te kijken of de begeleiding beter zou kunnen. Hierop ben ik in gegaan, want ik wil mij nog ontwikkelen als scheidsrechter. Ik merk namelijk dat ik ingeroeste gewoontes heb en dat begeleiding zoals ik in het verleden had, het lastig maakt dit te veranderen. Omdat je je tijdens de gesprekken vaak moet herinneren hoe en waar je stond, wat je deed en wat je vooral ook niet deed. Het leek me zinvol om af en toe tijdens de direct gecoacht te kunnen worden. Dan ben je meteen bewust van waar je ‘de fout’ in kunt gaan.

Dan de wedstrijd. Voor de wedstrijd besproken met mijn coach, Eric ten Horn, dat hij op mijn houding en reageren op situaties zou letten.

De wedstrijd tussen NEC Delfzijl en Holwierde bestond uit 3 helften bestaande uit 30 minuten ieder.

Tijdens de wedstrijd coachte Eric mij op veel punten van welke de volgende de belangrijkste:

Bij een aanval aan de kant van de grensrechter van de diagonaal af en aan de rechterkant van de halve cirkel uitkomen t.h.v. de 16 meter. Ik stond vaak nog aan de andere kant van de halve cirkel, wat resulteert in te veel afstand van de situatie. Mijn motivatie is vaak dat ik niet goed sta wanneer er een voorzet zou gaan volgen. Maar tijdens de wedstrijd kon ik dit al proberen, waardoor ik al door had dat dat wel meevalt. Ik heb nog ruim de tijd om naar de linkerkant te gaan en tevens heb ik toch wel goed zicht op de situatie.

Over algemeen meer met speler / assistent meer contact. Eric kon alles verstaan wat ik zei tegen de spelers. Hierop heeft hij na de wedstrijd aangegeven om meer te communiceren. Tijdens een dood moment een praatje, maar tijdens de wedstrijd ook je laten gelden met opmerkingen als: “ik heb het gezien”, “blijven voetballen”, “denk erom.”

Wanneer een situatie richting doel en op snelheid in het strafschopgebied: doorlopen en niet blijven staan tot het moment dat ik denk dat mijn afstand qua zicht voldoende is. Ik blijf vaak staan rond de 16 meter lijn. Ik moet proberen om een meter of 5-6 door te lopen. Want als een bal wel / niet over de doellijn / achterlijn gaat, of een contact tussen aanvaller/keeper, kan ik dit veel beter beoordelen.

Bij overtredingen naar de situatie. Na het fluitsignaal liep ik niet meteen door naar de situatie. Mocht er iets gebeuren tussen spelers, dan ben ik in ieder geval dicht in de buurt. Dit werkt preventief. Tevens is het handig om de nemer even te laten wachten met het nemen van de vrije trap, om een vermaning aan de overtreder te geven. Zo is voor een ieder duidelijk dat dit eerst afgehandeld moet worden. In de wedstrijd gebeurde het mij dat de bal al genomen werd. Dus ik kan beter eerst rust creëren door de speler welke de bal wil nemen te laten wachten en daarna de vermaning geven.

Bij het vermanen ben ik ook niet duidelijk voor de mensen om mij heen. Ik moet duidelijker met armgebaren werken. Ook heb ik bij een vermaning een vraag gesteld; dit moet ik niet doen, ik moet kort en bondig aangeven in de trend: “laatste waarschuwing”, “dit wil ik niet weer zien”. Ik moet ervoor zorgen dat ik het vermanen niet over een te grote afstand doe. Ik laat het nog wel eens toe dat men niet bij mij komt. Dit moet wel, om mijn autoriteit niet te verliezen. Ik moet ook niet toelaten dat een bal een paar meter van de door mij aangewezen plaats af genomen wordt. Wanneer ik dit toelaat, blijft men dit doen. En bij een volgend moment komt het niet goed over dat ik er dan wel streng op ben.

Tijdens de wedstrijd gaf ik weleens voordeel rond het middenveld aan de zijkanten waar het heel druk was. Defensiever fluiten: sneller affluiten. Reden is dat uit het voordeel vaak niet echt voordeel komt. En de kans is aanwezig dat er een ernstigere overtreding komt.

Bij bal uit het spel aan ‘mijn’ kant en de corner vaker duidelijker zijn met het aangeven hiervan met mijn arm. Bij de corner af en toe ondersteunend met een fluitsignaal. Dit schept veel meer duidelijkheid.

Bij vrije ballen tel ik hard op tot 9 meter. Dit kon Eric uiteraard goed horen. Hij coachte om dit niet te doen. Mocht ik de meters qua afstand niet correct hebben afgemeten, kan ik zelf nog smokkelen. Ik maak het me nu onbewust moeilijk. Tevens moet ik preventief te werk gaan met het aangeven dat het hands is wanneer de bal tegen de hand gaat ( o.a. elleboog hoog ). Dit gaf ik niet aan tijdens de wedstrijd.

Bij een vrije bal zou er hands gemaakt zijn in de muur. Ik riep wel, maar maakte geen armgebaar. Hierdoor was het niet voor iedereen duidelijk dat ik de situatie beoordeeld had. Hier moet ik scherp op zijn, om potentiele protesten te voorkomen.

Al met al nog wel wat kluspunten zoals hier te lezen. De voordelen ten opzichte van een normaal coaching gesprek zijn voor mij:

• Direct kunnen bijsturen. Je kunt meteen een gelijkende situatie op een andere manier aanpakken.

• Je kunt lastige situaties zelfs bespreken: b.v. hoe je je had moeten opstellen t.o.v. het spel.

• De coach kan meeluisteren wat je wel en niet zegt.

Het was een leerzame middag met een kritische maar zeer fijne coach die de vinger op de zere plek kan leggen. Iets wat ik erg waardeer. Met de headset als extra hulpmiddel heeft dit mij echt veel opgeleverd. Nu ben ik meteen gewezen op wat ik anders kan doen in bepaalde situaties en was er geen ruimte voor een andere interpretatie.

Wat mij betreft een zeer geslaagde ‘test.’ Dit zal meerdere scheidsrechters echt helpen in hun ontwikkeling.

Het headsetsysteem van het merk Axiwi is ons, via de landelijke COVS, ter beschikking gesteld door Axitour Communication Solutions uit Barendrecht. De headset is gebruiksvriendelijk. De onderlinge communicatie is bovendien zeer duidelijk. Voor meer informatie gaat u naar de website van AXIWI: https://www.axitour.nl/

Deel dit artikel