Visie op begeleiden en beoordelen van scheidsrechters

De KNVB is na verschillende sessie met de COVS-klankbordgroep rapportage met een nieuwe visie op begeleiden en beoordelen gekomen. In deze visie verandert er veel. De klankbordgroep van de COVS kon unaniem instemmen met de nieuwe visie, maar heeft wel gezegd dat het ontzettend belangrijk is dat alle betrokkenen worden meegenomen in de veranderingen. Dat vraagt een goede en zorgvuldige communicatie.

Met de KNVB is afgesproken dat de communicatie richting de scheidsrechters en rapporteurs vooral zal verlopen via de KNVB-nieuwsbrief voor scheidsrechters en rapporteurs. In de volgende editie van de nieuwsbrief zal er al het één en ander over geschreven worden. Ook in De Scheidsrechter zal het onderwerp op regelmatige basis terugkomen. In het nieuwe seizoen wil de KNVB via een zogenaamde ‘roadshow’ het land in om scheidsrechters en rapporteurs verder te informeren. Het ligt voor de hand dat deze ‘roadshow’ op COVS-locaties zal plaatsvinden.

Belangrijkste aspect van de nieuwe visie is dat de nadruk niet langer zal liggen op alleen het beoordelen van scheidsrechters, maar vooral op het begeleiden. In het komende seizoen zullen er al eerste stappen gezet worden om deze nieuwe visie uit te gaan voeren, al blijft in dat seizoen het huidige rapportagesysteem nog gewoon van kracht. De COVS onderschrijft de lijn die de KNVB heeft uitgezet.

De rol van de klankbordgroep loopt op zijn einde (na diverse sessies is er nu een nieuwe visie), maar de samenwerking tussen KNVB en COVS op dit gebied niet. Bij elke nieuwe stap zal de COVS betrokken worden en mogelijk zal er dan weer in diverse werkgroepen worden samengewerkt bij de ontwikkeling/uitvoering van diverse aspecten van de nieuwe visie.

*Bron: COVS Landelijk
Deel dit artikel

Geef een reactie