Zeer geslaagde jaarvergadering

De algemene ledenvergadering op maandag 25 april is in alle opzichten goed geslaagd. Niet alleen was de opkomst uitstekend met zo’n 30 aanwezigen, de vergadering op zich verliep heel vlot en de presentatie van RTV- verslaggever Henk Elderman was van toegevoegde waarde. Zeker de moeite waard om de volgende ALV op dezelfde wijze aan te kleden. Alleen dan graag een half uur eerder beginnen.

De erevoorzitters Dick Oud en Willem Molema waren aanwezig, alsmede de ereleden Roelof Leuning, Otto Faber en Henk Potze. En verder lid van verdienste Jacob Weijer die weer de moeite had genomen uit Voorschoten naar Wildervank te komen. In zijn welkomstwoord noemde voorzitter Roelf Koops ook een aantal leden die een prominente positie bekleden binnen de arbitrage zoals Johan Suurd, als voorzitter van COVS Nederland, Elzo Piening en Roelf Folkersma. Ook heette hij Sander van der Veen welkom, die zich in de pauze liet inschrijven als nieuw lid. Naast de 30 aanwezigen waren er nog ook nog zo’n 10 leden die zich netjes hadden afgemeld bij Jan Eelssema.

De voorzitter gaf een korte samenvatting over de zaken waar het bestuur het afgelopen Coronajaar mee bezig was en over de actuele zaken. Het bestuur nam achter de tafel plaats in een nieuwe sportieve outfit. Behalve inloopshirts zijn er ook trainingspakken en coachjassen aangeschaft door de trainingsgroep.

De voorzitter wenste Willem Molema veel geluk met zijn aanstaand huwelijk.

Uiteraard maakte hij gewag van het feit dat het steeds moeilijker wordt om scheidsrechters te werven, zowel voor de verenigingen als voor de KNVB. Meerdere aanwezigen gaven daar voorbeelden van bij de behandeling van het jaarverslag Technische zaken. Als vereniging doen we ons best om de verenigingen te ondersteunen; in dit lopende jaar zijn er alweer drie presentaties gegeven door Martin Wever. Als slot van zijn opening vroeg de voorzitter aan de vergadering om toestemming te geven om het clubgebouw helemaal in de kleuren oranje/grijs te brengen, zoals de voorgevel. Bij de begroting 2022 naderhand werd dit verzoek gehonoreerd.

In drie kwartier werd de agenda doorgenomen. Bij de ledenadministratie hebben zich deze maand drie nieuwe leden aangemeld, die met succes een SO3- cursus hadden gevolg. Bij Veendam 1894 wordt geld vrijgemaakt om de arbitrage te verbeteren. De penningmeester kreeg de complimenten van Aaldrik Oolders namens de kascontrolecommissie. Oolders trad af als lid maar meldde zich gelijk weer aan als reserve als er niemand anders is. Roelf Koops was reglementair aftredend voorzitter en werd als zodanig herkozen. Daarna werden nog een paar personen gehuldigd. Eric ten Horn werd voor de zoveelste maal spelregelkampioen. Het barpersoneel kreeg ook weer bloemen voor hun inzet. Het lid van het jaar was niet aanwezig; hij zal later zijn oorkonde ontvangen. Wat betreft het bestuursbeleid is er eigenlijk niets veranderd sinds september. Martin Wever wilde nog wel weten hoe de maandelijkse Nieuwsbrieven bevallen. Uitsluitend positieve reacties. Alleen Johan Suurd maakte gebruik van de rondvraag. Hij gaf aan dat COVS Nederland steeds nadrukkelijk contact heeft met de KNVB om de arbitrage te bevorderen.

Na een korte pauze werd het woord gegeven aan verslaggever Henk Elderman. Op een ongedwongen wijze en op zijn Gronings behandelde hij een aantal aansprekende onderwerpen. Henk vindt het leuk om kleine bijzonderheden uit te vergroten. Hij was het afgelopen weekeinde bij de amputatie-wedstrijd in Garmerwolde geweest. Zeer indrukwekkend hoe personen op krukken toch plezier beleven aan het voetbal. Op verzoek van Henk was ook korfbalscheidsrechter Kees de Vries aanwezig. Twee jaar geleden heeft Henk een interview gehad met Kees toen deze 78 jaar werd. Hij bezoekt regelmatig korfbalwedstrijden van NIC; daarvan liet hij ook beelden zien. Ook werd het filmpje over scheidsrechter Raymond Silvester getoond, die altijd met openbaar vervoer naar zijn wedstrijden gaat. Henk heeft ook een paar keer Bauke Mollema mogen bezoeken tijdens zijn hoogtestage in Spanje. De moeilijkste vraag van de aanwezigen was: “Waarom heeft RTV Noord niet zo’n populair programma als Mijn Club bij RTV Drenthe?” RTV Noord kiest meer voor de topsport en daarom is er geen geld voor de amateursport! Verder was er veel interactie met de zaal over de verschillen bij de ontvangst van scheidsrechters bij de voetbalverenigingen in Groningen en Drenthe.  Tegen half elf werd deze interessante avond afgesloten. Elderman kreeg bloemen en een mandje met streekproducten aangeboden. Hij mocht geen geld ontvangen. Daarom heeft onze vereniging € 150,= overgemaakt op Giro 555.

Deel dit artikel