Zeer goed bezocht Nieuwjaarsbijeenkomst

Het jaar 2023 kon gelukkig weer beginnen met de gebruikelijke Nieuwjaarsbijeenkomsten van Oldambt en Veenkoloniën. Begin verleden jaar waren er nog corona- restricties. Maar goed, op zaterdag 7 januari 2023 was het 11 graden met een zonnetje, het leek wel voorjaar.

Zes trouwe leden trapten het jaar af in het fraaie Borgerswold, ook al zo’n traditie. En daar hoort ook Jopie Vazel bij. Bij de waterskibaan stond ze de groep weer op te wachten met koffie, rolletjes en pleverkouken.

Intussen liep de kantine aardig vol. Nadat ook de zes leden die getraind hadden, zich gedoucht hadden, kon de receptie echt beginnen. Gelijk al kregen we bezoek van Derk van der Laan (voorzitter) en Sandra Hamminga (faciliteiten) van de voetbalvereniging Wildervank die een mooi bloemstuk kwamen overhandigen als dank voor de prima samenwerking tijdens de tijdelijk huur van onze kantine door de voetbalclub. In het bijzonder Olf Pruisman en Henk Potze werden bedankt voor hun betrokkenheid. Beide gasten bleven nog gezellig aan de stamtafel zitten tot het stamppotbuffet werd geopend. Wat hun verbaasde is dat er zoveel mensen afkwamen op onze receptie. Dat is bij hun kennelijk maar magertjes.

Voorzitter Roelf Koops begon zijn toespraak met het welkom heten van beide bestuursleden van Wildervank en ons lid Johan Suurd, tevens voorzitter van het landelijk COVS- bestuur. Voorafgaande aan de receptie had hij nog telefonisch contact gehad met Adolf Schlimbach, die ondanks zijn broze gezondheid alle aanwezigen een voorspoedig 2023 wilde toewensen.

“Beste mensen, we hebben gelukkig een redelijk normaal jaar achter de rug. Alle Covid maatregelen zijn opgeheven en alle sportieve activiteiten konden weer doorgaan, dus ook het voetbal. Voor ons, als scheidsrechters en assistent scheidsrechters, iets waar we naar hebben uitgekeken en waar we nu weer volop voor kunnen gaan. In en om ons clubgebouw ging het ook weer als vanouds. Een bijzonderheid was wel dat de v.v. Wildervank gebruik maakte van ons clubgebouw gedurende de renovatie van hun eigen kantine. Al met al zijn we financieel er zelfs wat op vooruitgegaan.

Ons ledental is licht gestegen en verheugend is dat we er een aantal jonge leden bij hebben gekregen. In doorsnee genomen gaat het met ons in onze directe omgeving meestal nog redelijk goed. Natuurlijk zijn er financiële zorgen vanwege de gestegen kosten voor het dagelijks leven. Gezondheid dat ook zo ongelijk verdeeld is, meerderen onder ons hebben daarin de nodige, maar niet gewenste, ervaringen mee gehad en soms nog steeds.

Van heel andere orde, nog minder grijpbaar, dan datgene wat ons op persoonlijk vlak aangrijpt, is wat op wereldschaal gebeurt: klimaatverandering, virusinfecties en dan niet alleen Covid, maar ook vogelgriep en de gewone griep. De Russisch-Oekraïense oorlog dat groot leed brengt aan de bevolking van Oekraïne en onvoorstelbaar leed brengt aan de soldaten die constant onder vuur liggen en hun kameraden zien sneuvelen of gewond raken. Maar op dezelfde manier lijden al vele jaren mensen in Jemen, Syrië, Somalië en Ethiopië, landen die ook nog eens extra worden getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering door droogte of juist overstromingen.

Hier, in ons eigen omgeving, zoals we nu bij elkaar zijn, gaat het relatief gezien nog steeds goed, we hebben te eten, kunnen rustig vakantie vieren, hoeven ons nauwelijks zorgen te maken om onze naasten. We kunnen weer sporten, fluiten en onze bijeenkomsten houden.

Tenslotte: Ik wens dat we allen, met onze mede-wereldburgers in onze gedachten dat we onze eigen leven met wat meer mildheid kunnen ervaren. Vanzelfsprekend wens ik jullie hier allen, een gezond en speciaal ook sportief 2023, maar vooral, zoals ook in voorgaande jaren, vrede en tevredenheid. Maar voor nu, eet smakelijk”.

Smakelijk eten deden we zeker, het stamppotbuffet van Brouwhotel Parkzicht was subliem verzorgd.

Deel dit artikel